Lesopartner

Projekty

V roku 2008 sme podali na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR, opatrenie č. 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov s názvom projektu: „Racionalizácia manipulácie, nakladania a odvozu dreva obstaraním odvoznej súpravy." 30. 03. 2010 sme podpísali s PPA v Bratislave Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Predmetom zmluvy je obstaranie hnuteľných vecí:

  1. Nákladný automobil MAN TGS 26.440 6x6 BB
  2. Hydraulická ruka LOGLIFT 165 ZT 93A
  3. Oplenový príves KURTA KOP 16.1 na odvoz dlhého dreva
  4. Valníkový príves PANAV PV 18 P s nadstavbou na odvoz krátkeho dreva KURTA KNND

Celý projekt je úspešne v prevádzke vyše roka.


Naša spoločnosť prevádzkuje novo zrekonštruovanú WELLNESS CHATU PELC v Stratenej.

www.chatapelc.sk

info@chatapelc.sk