Lesopartner

Kontakty

Lesopartner, spol. s r.o.

Hlavná budova

Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava

Expedičný sklad dreva

Štítnická  48, 048 01 Rožňava

(mapa v dolnej časti stránky)

IČO : 36 179 582
DIČ : 2020036777
IČ DPH : SK 2020036777

Tel. : +421 58 734 5129

Fax : +421 58 734 5129

e-mail: lesopartner@mail.t-com.sk

e-mail: lesopartner@lesopartner.sk

 

Banka: SLSP, a.s., Rožňava
Číslo účtu: 510066763/0900
SWIFT: GIUBA SK BX
IBAN: SK 4209 000 000 000 510066763

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., Oddile: Sro,
Vložka číslo: 9918/V.

Peter Korpa

konateľ a majiteľ spoločnosti

mobil: +421 905 515 234

 


Ing. Ján Mrenica

konateľ spoločnosti - OLH

mobil: +421 905 481 450

 


Ondrej Klement

obchodný manažér – lesník

mobil: +421 918 478 902

 


Jaroslav Krupár

obchodný manažér - lesník

mobil: +421 905 905 099

 


Marek Laurinc

obchodný manažér - lesník

mobil: +421 918 115 344

 


Ing. Juraj Zagiba

obchodný manažér - lesník

mobil: +421 915 349 243

 

Kde nás nájdete

Hlavná budova

Expedičný sklad dreva


Naša spoločnosť prevádzkuje novo zrekonštruovanú WELLNESS CHATU PELC v Stratenej.

www.chatapelc.sk

info@chatapelc.sk